Wystawa w M-GOPS Polanów

29.05.2020r. Zmiana wystawy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w  Polanów.
Tematem przewodnim wystawy to:„ŚWIAT BAJEK”.


This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.