Rodo

 

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Środowiskowy Dom samopomocy „Oaza” w Krągu, Krąg 5/3, 76 – 010 Polanów

2. Inspektor ochrony danych: Monika Wodyk, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny: 539 814 962, e-mail: sdskrag@polanow.pl

3. Celem przetwarzania danych jest ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie psychoedukacji i spraw bytowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.2010, Nr 238, poz. 1586 ze zm.)

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty. Szczegółowych informacji może udzielić pracownik zajmujący się Pani/Pana sprawą.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, głównie w postępowaniach administracyjnych, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.