29.05.2020r. nasz Dom odebrał z Politechniki Koszalińskiej Przyłbice.
Przekazane przyłbice pomogą nam w prowadzeniu zajęć w naszym Domu.
Pracownicy w podziękowaniu przekazali na ręce rektora upominek wykonany
przez naszych uczestników.

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.