#GaszynChallenge

Zostaliśmy nominowani przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie do #GaszynChallenge. To forma charytatywnej zabawy, która swoim zasięgiem objęła już niemal całą Polskę. Jednostki różnych organizacji państwowych, samorządowych i społecznych podejmują honorowo wyzwanie. Dziś pracownicy i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA” w Krągu z zapałem,
pełnym zaangażowaniem i doskonałym humorem przystąpili do „pompowania”.
Zebrane podczas dzisiejszej akcji środki finansowe trafią na rzecz chorego dziecka.

W zabawie nominujemy:
– Zespół Administracyjno Ekonomiczny Oświaty w Polanowie,
– Nadleśnictwo Polanów – Lasy Państwowe.

VID_20200618_103453

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.