Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej w Polanowie

Dnia 15.11.2018 r. Uczestniczyliśmy w Gminnym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Pomysłodawcami imprezy byli nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie (poloniści i historycy), ale nad całością technicznie czuwał pan Tomasz Kawalec – nauczyciel muzyki. Wykonaliśmy piosenkę „serce w plecaku”, która przez widzów jak i Jury została przyjęta z ogromnymi oklaskami oraz głośnymi owacjami. Sukcesem okazało się zajęcie II miejsca w konkursie.

Celem uczestnictwa było podniesienie poczucia własnej wartości, możliwość nawiązania kontaktów z innymi ludźmi w szczególności młodzieżą szkolną.

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.